ANNOTATIONS
of report on a work practice of a 3th year student, of group BT-31
direction 6.051401 – Biotechnology

 1. Baytalyuk Yulia
 2. Bespyatova Anastasia
 3. Bidiuk Victoria
 4. Burenko Ilona
 5. Buchkovskiy Vladislav
 6. Viter Yevheniia 
 7. Volochai Zhanna
 8. Gnidets Anna
 9. Derevianko Yulia
 10. Yeriomina Anastasia
 11. Zhyhir Anastasia
 12. Iliusenko Yelyzaveta 
 13. Karpova Julia 
 14. Kasian Tatiana 
 15. Komarov Dmitry 
 16. Korshevniuk Maryna 
 17. Kulai I.O.
 18. Mardar Elizabeth
 19. Mohilenko І.
 20. Panchenko Olha 
 21. Potyomkina Vira
 22. Protas Tatiana
 23. Ravlyuk Angelika 
 24. Syroid O.O.
 25. Stepanyuk Bogdan 
 26. Stolyarchuk A. O.
 27. Terzi Artem
 28. Tsvetkov Ivan