Обов’язкові (нормативні) компоненти 

Цикл загальної підготовки

Охорона праці та цивільний захист

Інформаційні технології

Цикл професійної підготовки

Фізика-2
Аналітична хімія
Економіка і організація виробництва
Проектування біотехнологічних виробництв
Контроль та керування біотехнологічними процесами
Курсовий проект з проектування біотехнологічних виробництв
Переддипломна практика

Дипломне проектування

Вибіркові компоненти

Цикл загальної підготовки

Дисципліни різногалузевого спрямування та з  інституціонального розвитку ЗУ Каталог

Цикл професійної підготовки

Технологія продуктів мікробного синтезу
Основи генетичної та клітинної інженерії (3 курс)
Основи генетичної та клітинної інженерії (4 курс)

Біотехнологія харчових виробництв
Біобезпека та біоетика