Виробнича практика

для студентів ІІІ курсу

за напрямом 6.051401 – біотехнологія

програми професійного спрямування «Промислова біотехнологія»

Виробнича практика є частиною навчального процесу бакалаврів, що дає студентам можливість ознайомитись з підприємствами та науково-дослідними установами під керівництвом досвідчених спеціалістів, а також  здобути нові теоретичні знання та одержати практичні навички, що необхідні майбутнім біотехнологам, що працюватимуть у виробництві, науково-дослідних установах або лабораторіях контролю якості галузі.

Виробнича практика проводиться після VІ семестру. Базами практики є провідні підприємства та науково-дослідні установи біотехнологічної, біологічної та фармацевтичної галузі. Практика готує студентів до вивчення спеціальних технологічних дисциплін, знайомить з сучасними науковими методами, технологічним обладнанням, організацією та плануванням виробництвом на підприємствах галузі.

Метою виробничої практики є: ознайомлення з підприємством як самостійною виробничою та господарською одиницею, закріплення та поглиблення знань з теоретичних дисциплін та одержання практичного досвіду роботи на робочих місцях при виконанні основних технологічних операцій та у лабораторіях підприємств та науково-дослідних установ.

Протягом виробничої практики майбутні бакалаври:

  • знайомляться з організацією та структурою підприємства або науково-дослідної установи галузі;
  • знайомляться з основними етапами технології виробництва продукції;
  • ознайомлюються з сучасними методами та засобами наукової діяльності;
  • розглядають склад і умови технічної експлуатації основного технологічного обладнання, та застосування контрольно-вимірювальної апаратури;
  • ознайомлюються з питаннями стандартизації та метрології на підприємстві;
  • ознайомлюються з роботою апаратників основних технологічних цехів, спеціалістів цехових лабораторій; практична  діяльність на різних робочих місцях;
  • можуть брати участь у науково-дослідній роботі.