Наказом Міністерства освіти і науки України № 1279 від 06.11.2014 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 31 жовтня 2014 року» при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» утворено Спеціалізовану вчену раду Д 26.002.28 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних та біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 «Біотехнологія» строком на 2 роки.

Персональний склад Спеціалізованої вченої ради:

 • Дуган Олексій Мартем’янович, д.б.н., проф. (голова)
 • Горобець Світлана Василівна, д.т.н., проф. (заступник голови)
 • Галкін Олександр Юрійович, к.б.н., доц. (вчений секретар)
 • Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, д.т.н., проф.
 • Гвоздяк Петро Ілліч, д.б.н., проф.
 • Горго Юрій Павлович, д.б.н., проф.
 • Горчаков Володимир Юрійович, д.б.н., доц.
 • Кігель Наталія Федорівна, д.т.н.
 • Кузьмінський Євген Васильович, д.х.н., проф.
 • Лиманська Ольга Юріївна, д.б.н., с.н.с.
 • Литвинов Григорій Сергійович, д.ф.-м.н., проф.
 • Метальнікова Наталія Петрівна, д.б.н.
 • Саблій Лариса Анатоліївна, д.т.н., проф.
 • Циганкова Вікторія Анатоліївна, д.б.н., с.н.с.
 • Чумак Віталій Лукич, д.х.н., проф.

Серед випускників кафедри кандидатські  дисертації захистили:

Азізпур Халіль

Дехтяренко Наталія Віталіївна

Маніло Марина Валентинівна

Тітова Лариса Олександрівна