П.І.П/Б. Напрям наукового пошуку Керівник
1. Алексейчук Леся Борисівна Розробка пробіотика з заданими властивостями професор кафедри промислової біотехнології, д.б.н.

Горчаков В.Ю.

2. Грабчук Світлана Миколаївна Біотехнологія рослин доцент кафедри промислової біотехнології, д.т.н.,

Тодосійчук Т.С.

3. Зайченко Тетяна Олександрівна Антибактеріальні властивості деяких базидіальних грибів доцент кафедри промислової біотехнології, к.с.-г.н.,

Дехтяренко Н.В.

4. Карпеко Катерина Миколаївна Біомаса базидіальних грибів роду Trametes як сировина для отримання добавки лікувально-профілактичного призначення доцент кафедри промислової біотехнології, к.т.н.,

Клечак І.Р.

5. Карпенко Вікторія Василівна Пробіотики доцент кафедри промислової біотехнології, к.б.н.,

Орябінська Л.Б.

6. Кожемякіна Олександра Володимирівна Пробіотики доцент кафедри промислової біотехнології, к.б.н.,

Орябінська Л.Б.

7. Нєчаєва Яна Олегівна Біотехнологія біологічно активних речовин стрептоміцетів доцент кафедри промислової біотехнології, д.т.н.,

Тодосійчук Т.С.

8. Олефіренко Дарина Вікторівна Біологічно активні сполуки базидіальних грибів роду Trametes в глибинній культурі доцент кафедри промислової біотехнології, к.т.н.,

Клечак І.Р.

9. Письменна Марія Олександрівна Структура та функції гепарин-зв’язуючого епідермального фактора росту доцент кафедри промислової біотехнології, к.б.н.,

Жолнер Л.Г.

10. Поліщук Ірина Віталіївна Розробка біотехнологічних препаратів на основі одноланцюгових рекомбінантних антитіл для лікування псоріазу професор кафедри промислової біотехнології, д.б.н.,

Галкін О.Ю.

11. Смілянець Євгенія Ярославівна Клітинні технології в медицині професор кафедри промислової біотехнології, д.ф.-м..н.,

Литвинов Г.С.

12. Полозюк Юлія Володимирівна Біологічні властивості термофільних мікроорганізмів професор кафедри промислової біотехнології, д.б.н.,

Дуган О.М.

13. Трояновська Людмила Вікторівна Біотехнологія біологічно активних речовин стрептоміцетів доцент кафедри промислової біотехнології, д.т.н.,

Тодосійчук Т.С.

14. Чабаненко Ольга Ігорівна Удосконалення методів відтворення та культивування осетрових риб у ставовій та індустріальній аквакультурі професор кафедри промислової біотехнології, д.б.н.,

Галкін О.Ю.

15. Ядрихінський Владислав Сергійович Біотехнологія спиртів професор кафедри промислової біотехнології, д.ф.-м..н.,

Литвинов Г.С.