На час оголошеного в Україні карантину, відповідно до наказу по університету № 7/60 від 17.03.2020 року, на кафедрі організовано проведення навчання у дистанційному режимі. Для студентів запропоновано використовувати електронний Кампус https://ecampus.kpi.ua/ з наявними методичними матеріалами для відповідних дисциплін, а також дистанційні платформи з наданим доступом.  Зв’язок з між викладачами та студентами підтримується за допомогою листування електронною поштою, через Telegram, Viber та іншими засобами зв’язку при виконанні та перевірці робіт. 

Частина лекцій та лабораторних  робіт проводяться в онлайн – режимі за допомогою платформи Zoom. Так, наприклад,  працюють студенти першого курсу на лекціях доцента Богдан Т.З. в курсі «Анатомія та фізіологія рослин».

 

      А моніторинг проміжних знань студентів з курсу здійснюється шляхом проведення тестів та опитувань з використанням інструментів Google (асистент Сироїд О. О.,).

.

Інструменти Google для проведення контрольних заходів також активно використовують викладачі фахових дисциплін кафедри – доц. Клечак І.Р., ст. викладач Ліновицька В.М.  

Онлайн-курси освітньої платформи Coursera, рекомендованої до використання в університеті, активно застосовуються для здійснення дистанційного навчання у ряді інших дисциплін кафедри:

       – студенти 3 курсу отримали можливість пройти англомовний дистанційний курс «Industrial Biotechnology» для зарахування при вивченні кредитного модулю «Загальна біотехнологія-2. Промислове виробництво біотехнологічної продукції», а деякі вже отримали найвищі результати тестування на цій платформі ;

– студенти 5 курсу мають змогу зарахувати окремі види занять з дисципліни «Біотехнологія антибіотиків» (доценти Орябінська Л.Б., Поліщук В.Ю.) після проходження курсу «Antimicrobial resistance – theory and methods», а деякі студенти вже отримали сертифікати про його успішне завершення ;

– студенти 1 курсу також активно залучилися до цієї дистанційної платформи та мають змогу зарахувати частину занять у дисципліні «Анатомія та фізіологія рослин». 

Для студентів 4 курсу, згідно Розпорядження по КПІ № 5/73 від 27.03.2020 р., організовано проведення переддипломної практики у квітні-травні у дистанційному режимі на базі кафедри. Для цього розроблені методичні рекомендації та рейтингова система оцінювання результатів виконання програми практики студентами за дистанційною формою, якими доповнено робочу програму.