Положення про організацію навчального процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського
http://kpi.ua/regulations
Положення про проведення атестації студентів та семестрового контролю
http://kpi.ua/control
Інформаційний пакет факультету біотехнології і і біотехніки
http://biotech.kpi.ua/index.php/uk/2012-07-02-19-46-38

З навчальними планами та методичними матеріалами до кожної дисципліни студенти можуть ознайомитися в Електронному кампусі