Обов’язкові (нормативні) компоненти 

Цикл загальної підготовки

Інформаційні технології

Цикл професійної підготовки

 Вибіркові компоненти

Цикл загальної підготовки

Цикл професійної підготовки

Загальна імунологія