Доктор філософії ОНП Біотехнології:

Нормативні компоненти

Філософські засади наукової діяльності 

Іноземна мова для наукової діяльності

Інтеграція та диференціація сучасних наукових знань у біотехнології

Проблемні питання екобіотехнології та біоенергетики

Сучасні досягнення біоінженерії та біоінформатики

Організація науково- інноваційної діяльності

Педагогічна практика

Педагогічна практика (типова програма)

Вибіркові компоненти 

Проблемні питання фармацевтичної біотехнології

Проблемні питання мікробної біотехнології 

Сучасний розвиток біотехнологій переробки відходів та біоенергетики

Сучасні методи і технології водоочищення

Генетичні дослідження в біотехнології

Керований синтез метаболітів 

Вплив фізико-хімічних факторів середовища на біополімери та воду

Прогрес біоінформатики в розробці лікарських препаратів

Доктор філософії ОНП Прикладна біологія:

НОРМАТИВНІ КОМПОНЕНТИ

Філософські засади наукової діяльності

Науково-управлінські засади екологічної експертизи

Проблемні питання біохімії, молекулярної біології, цитології та біоінженерії

Іноземна мова для наукової діяльності

Організація науково-інноваційної та науково-педагогічної діяльності

Педагогічна практика

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Проблемні питання фармацевтичної біотехнології