Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2022/2023 навчальному році на факультеті біотехнології і біотехніки. За напрямом «Промислова та фармацевтична біотехнологія» : 

• 1 місце – Зубик Павло Романович, керівник к.н.т., доц Клечак І.Р.

• 2 місце – Хабленко Анна Дмитрівна, керівник д.б.н., проф. Дуган О.М.

• 3 місце – Чаленко Маргарита Андріївна, керівник к.т.н., с.н.с. Маринченко Л.В