Викладачі кафедри приймають активну участь у науковій роботі. Професори та доценти є керівниками аспірантів та магістрів,  керують науковими проектами. Під керівництвом проф. Дугана О.М., проф. Горчакова В.Ю., проф. Литвинова Г.С., доц. Тодосійчук Т.С., доц. Клечак І.Р. виконуються кандидатські дисертації, йде підготовка докторантів. У 2013 р. захищено 2  дисертації на отримання ступеня  кандидата наук.

У 2013 році  на кафедрі виконувався 1 міжнародний проект та 5 ініціативно-пошукових робіт в рамках наукових напрямків кафедри.

До наукової роботи залучені студенти кафедри, що стають співавторами публікацій та патентів. У 2013 році на кафедрі у науково-дослідній роботі брали участь 60 студентів. Протягом року на кафедрі  функціонувало 4 наукових гуртки, які об’єднували 32 студента.

Співробітниками кафедри разом зі студентами у 2013 році опубліковано 40 наукових праць, з них  – 19 статей, в тому числі – 4 в міжнародних журналах та 21 тез доповідей. В журналах, цитованих у наукометричних базах даних, опубліковано 12 статей.