В.М. Линовицкая, А.С. Бухало Ріст і біосинтетична активність GRIFOLA FRONDOSA (DICKS: FR.) S.F. GRAY та SCHIZOPHYLLUM COMMUNE FR. (BASIDIOMYCOTA) у глибинній культурі

В.М. Ліновицька, А.С. Бухало, О.М. Швед, О.М. Дуган СТВОРЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ЕКЗОПОЛІСАХАРИДІВ НА ОСНОВІ ГЛИБИННОГО КУЛЬТИВУВАННЯ ВИЩОГО БАЗИДІОМІЦЕТУ SCHIZOPHYLLUM COMMUNE

В.М. Ліновицька БІОТЕХНОЛОГІЯ ЕКЗОПОЛІСАХАРИДІВ З ВИЩОГО БАЗИДІОМІЦЕТУ SCHIZOPHYLLUM COMMUNE

Дзигун Л.П., Ліновицька В.М., Клечак І.Р.  Целюлазна активність вищіх базидіоміцетів Laetiporus sulphureus та Schizophyllum commune в глибинній культурі

Гуцол О.В., Ліновицька В.М. ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ПОЖИВНИХ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ
КУЛЬТИВУВАННЯ ВИЩИХ БАЗИДІАЛЬНИХ ДЕРЕВОРУЙНУЮЧИХ ГРИБІВ

Анастасія Колосова, Віта Ліновицька ПОЛІСАХАРИДИ ВИЩОГО БАЗИДІАЛЬНОГО ГРИБА GRIFOLA FRONDOSA

А.С. Бухало, О.М. Дуган, М.Р. Максимюк, В.М. Ліновицька ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ ВИЩОГО БАЗИДІАЛЬНОГО ГРИБА GRIFOLA FRONDOSA

Гайовий Ю., Ліновицька В. РІСТ ВИЩОГО БАЗИДІОМІЦЕТУ SCHIZOPHYLLUM COMMUNE НА АГАРИЗОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Малюк О., Ліновицька В. ГЛИБИННЕ КУЛЬТИВУВАННЯ ВИЩОГО БАЗИДІАЛЬНОГО ГРИБА SCHIZOPHYLLUM COMMUNE ПРИ РІЗНИХ ЗНАЧЕННЯХ РН.

Колосова А.К., Ліновицька В.М. Перспективи використання SCHIZOPHYLLUM COMMUNE у текстильній промисловості як продуцента целюлолітичних ферментів

Линовицкая В.М., Дзыгун Л.П., Клечак И.Р., Бухало А.С. Высшие базидиальные грибы Schizophyllum commune и Laetiporus sulphureus как объект современной биотехнологии

А.С. Бухало, О.М. Дуган, М.Р. Максимюк, В.М. Ліновицька ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ ВИЩОГО БАЗИДІАЛЬНОГО ГРИБА SCHIZOPHYLLUM COMMUNE

Ліновицька В.М., Бухало А.С., Дуган О.М. Підбір умов глибинного культивування Grifola frondosa як основи для створення біотехнологій отримання лікувально-профілактичних препаратів

Бухало А.С., Дзигун Л.П., Ліновицька В.М. Виділення вищих базидіоміцетів, перспективних продуцентів біологічно активних речовин, у чисту культуру і їх довготривале зберігання

Бухало А.С., Ліновицька В.М. Культивування вищого базидіального гриба Schizophyllum commune на агаризованих поживних середовищах

Тодосийчук Т.С., Кокол В., Дзыгун Л.П., Линовицкая В.М. Скрининг новых продуцентов целлюлолитических ферментных комплексов для процессов производства ткани

Гайовий Ю. М., Ліновицька В. М., Дробна Ю. Б., Мохначук О. В. ВПЛИВ КРОХМАЛЬНИХ КЛЕЇВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КАРТОННО-ПАПЕРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РІСТ МІКРООРГАНІЗМІВ В ПІДСІТКОВІЙ ВОДІ