Програма  фахового іспиту “Біотехнології” 2024

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплома бакалавра, то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці — освітньо-професійна програма або 1 рік 9 місяців  освітньо-наукова програма. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Ми проводимо набір:

  • на денну та заочну форму навчання;
  • за державним замовлення та за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Ми здійснюємо підготовку магістрів:

Освітньо-наукова програма “Біотехнології” другого (магістерського) рівня вищої освіти проходить акредитацію Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Освітньо-професійна програма “Біотехнології” другого (магістерського) рівня вищої освіти є акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Вступ на 1 курс  магістратури  за освітньою програмою «Біотехнології»  проводиться за загальними правилами, з якими можна ознайомитися на сайті приймальної комісії університету або за посиланням Положення про прийом на навчання.

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2024

Положення про прийом на навчання до КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття ступеня магістра 2024

Для вступу у 2024 році за державним замовленням (бюджет) та за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) потрібно скласти:

  • скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ)

ЄВІ цьогоріч складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення.

  • скласти фахове вступне випробування

переглянути актуальну програму комплексного фахового випробування можна тут>>

  • подати до розгляду мотиваційний лист*

*Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Детальніше про мотиваційний лист, вимоги до нього та структуру можна почитати у спеціальному розділі.

У КПІ ім. Ігоря Сікорського мотиваційний лист подається на всі спеціальності. Відповідно до «Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році», мотиваційні листи не оцінюються, а розглядаються. Результати розгляду мотиваційних листів використовуються для впорядкування вступників у разі однакового конкурсного бала та пріоритетності заяв.

 Вартість одного року підготовки магістра очної форми 35900 грн, заочної – 23900 грн. 

Вартість навчання у 2023/2024 навчальному році

_______________________________________________________

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково. 

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності заяв, кількість заяв за кошти фізичних та / або юридичних осіб – максимум 15. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет, а потім зареєструватись для складання фахового вступного випробування. Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 17 липня до 28 липня включно. Подати заяви можна буде з 31 липня до 21 серпня включно. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань буде оприлюднений на сайті ФБТ.

РОЗКЛАД РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

 Фахові вступні випробування з обраної спеціальності та освітньої програми складають всі вступники до магістратури.

________________________________________________________

З 2022 року на факультеті здійснюється навчання за однією освітньою програмою:

БІОТЕХНОЛОГІЇ

Біотехнології  – міждисциплінарна галузь, яка виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук, тому обравши цю освітню програму ти фактично одержиш три освіти одночасно! Фахівці в галузі біотехнологій та біоінженерії точно знають, як одержати лікувальні препарати, харчові добавки і біологічно активні речовини, забезпечити сільське господарство бактеріальними добривами, засобами захисту рослин, поновлюваними джерелами енергії, щоб зменшити масштаби забруднення планети різноманітними відходами, працюють над створенням нових організмів методами біоінженерії, моделюють біологічні процеси та створюють ліки методами біоінформатики. Після отримання диплому випускники знаходять застосування своїх умінь та навичок на підприємствах мікробіологічної, фармацевтичної, харчової, косметичної промисловості та в науково-дослідних інститутах.

Об’єктами вивчення та діяльності магістра з біотехнологій та біоінженерії є біотехнологічні процеси отримання біологічно-активних речовин та продуктів шляхом біосинтезу та/або біотрансформації, а також їх інженерна реалізація.

Метою навчання є набуття знань і вмінь для організації та проведення науково-дослідних, проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт, що пов’язані з використанням біологічних агентів та продуктів їх життєдіяльності.

Каталог вступника КПІ ім. Ігоря Сікорського (магістратура) 

Кар’єрний путівник КПІ ім. Ігоря Сікорського 

 Делальна інформація про вступ до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського

 Розклад роботи Приймальної космісії