Нормативні освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 1
Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 2

Розроблення стартап-проектів

Моделювання в біотехнології

Цикл професійної підготовки

Робота над магістерською дисертацією

Вибіркові освітні компоненти

Цикл професійної підготовки

Проєктування фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Основи моделювання в біотехнологічній галузі
Інноваційні методи та обладнання біотехнологічних виробництв
Моделювання молекулярної взаємодії
Обробка даних та моделювання процесів в біотехнології
Методи генетичної модифікації
Біотехнічні системи і технології
Автоматизація фармацевтичних і біотехнологічних виробництв
Сучасні матеріали та обладнання для пакування лікарських форм
Біокібернетика
Обладнання та проектування в біоенергетиці та водоочищенні
Пакети прикладних програм для задач молекулярної біології
Молекулярне клонування
Біоінформаційні бази даних
Нанобіотехнології
Методи генетичної модифікації