Н.В. Дехтяренко, О.М. Дуган ОСОБЛИВОСТІ ПРИГОТУВАННЯ І ФЕРМЕНТАЦІЯ СОЄВОГО МОЛОКА ПРЕДСТАВНИКАМИ РОДУ LACTOBACILLUS

Н.В. Дехтяренко, О.М. Дуган РОЗРОБЛЕННЯ ПОЖИВНИХ СЕРЕДОВИЩ НА ОСНОВІ ГІДРОЛІЗАТІВ СОЄВОГО БОРОШНА ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ LACTOBACILLUS

Н.В. Дехтяренко ВИРОБНИЦТВО ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ В УКРАЇНІ

Л.О. Пєскова, Н.В. Дехтяренко ФЕРМЕНТ ЛІПАЗА: АНАЛІЗ ГАЛУЗЕЙ ВИКОРИСТАННЯ, ПРОДУЦЕНТІВ, СПОСОБІВ ОДЕРЖАННЯ

Кузьменко А.В., Дехтяренко Н.В., Дуган О.М. Фермент β-галактозідаза: аналіз джерел одержання, властивостей, способів очистки

Типлинська К.В., Совєтова О.В., Позднякова К.С., Дехтяренко Н.В., Горчаков В.Ю. Визначення впливу цитостатиків на штами – потенційні продуценти пробіотичних препаратів