Л.О. Антоненко, В.М. Кучма, Ю.С. Крисюк ВПЛИВ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ НА РІСТ ГРИБІВ РОДУ CORIOLUS QUEL (TRAMETES FR.) І ЇХ АНТИОКИСНЮВАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ

Л.О. Антоненко, Н.А. Бісько, Н.Ю. Митропольська, І.Р. Клечак ГРАНИЧНІ ТЕМПЕРАТУРИ ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ БАЗИДІАЛЬНИХ ГРИБІВ РОДУ CORIOLUS QUEL У ПОВЕРХНЕВІЙ КУЛЬТУРІ

І.Р. Клечак, Л.О. Антоненко БІОТЕХНОЛОГІЇ НА ОСНОВІ ВИЩИХ БАЗИДІАЛЬНИХ ГРИБІВ РОДУ CORIOLUS QUEL

І.Р. Клечак, Н.А. Бісько, Н.Ю. Митропольська, Л.О. Антоненко ВПЛИВ ЦИТРАТІВ БІОГЕННИХ МЕТАЛІВ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ АКВАНАНОТЕХНОЛОГІЙ, НА РІСТ І БІОСИНТЕТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ЛІКАРСЬКОГО ГРИБА TRAMETES VERSICOLOR

І.Р. Клечак, Н.А. Бісько, Н.Ю. Митропольська, Л.О. Антоненко ВПЛИВ ДЖЕРЕЛ ВУГЛЕЦЮ І АЗОТУ В ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ НА НАКОПИЧЕННЯ БІОМАСИ БАЗИДІАЛЬНИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ГРИБАМИ РОДУ TRAMETES (FR.)

Л.О. Тітова, І.Р. Клечак ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТИВУВАННЯ ВИЩОГО БАЗИДІАЛЬНОГО ГРИБА TRAMETES ZONATUS НА РІДКИХ СЕРЕДОВИЩАХ