Аспірант Тема дисертації Керівник
Худолєєва Лідія Біотехнологічні аспекти оптимізації та оцінки ефективності застосування альтернативної енергії на основі короткоротаційних плантацій рослин в Україні Д.б.н., проф. Дуган О.М.
Клімук Богдана Характеристика мутаційного статусу гена HER-2/NEU в клітина раку молочної залози Д.б.н., проф. Дуган О.М.
Похилько Світлана Біофортифікація м’якої пшениці геном GPC-B1 від Triticum turgidum ssp. dicoccoides Д.б.н., проф. Дуган О.М.
Мотроненко Валентина Моделювання та оптимізація гідродинамічних та тепломасообмінних процесів глибинного культивування мікроміцетів та рекомбінантних бактерій Д.б.н., доц. Галкін О.Ю.
Луценко Тетяна Біотехнологія препаратів рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини та їх стандартизація Д.б.н., доц. Галкін О.Ю.