Аспірант Тема дисертації Спеціальність та наукові керівники 
Сироїд О.О. Шляхи біотехнологічного
використання відходів сільсько – господарських виробництв за допомогою біоконверсії базидієвими грибами
162 Біотехнології та біоінженерія
к.т.н. , доц. Клечак І. Р.
У Лінь Фактори резистентності представників нозокоміальних інфекцій як основа розробки сучасних антимікробних засобів 091 Біологія
д.т.н. , доц.  Тодосійчук Т.С.
Фарфоламеєва Д.О. Наукові засади біотехнології створення препарату для рослинництва на основі культури роду Pseudomonas

091 Біологія
д.т.н., доц. Тодосійчук Т.С.,
доц., к.б.н., ст.н.сп. Клочко В.В.

 Панасенко А.С.  Розробка біотехнологій рослин Triticum spelta 162 Біотехнології та біоінженерія
д.б.н., проф.  О.М. Дуган,
к.б.н., доц.  Б.В. Моргун