Аспірант Тема дисертації Керівник
Мотроненко В.В. Моделювання та оптимізація гідродинамічних та тепломасообмінних процесів глибинного культивування мікроміцетів та рекомбінантних бактерій д.б.н. Галкін О.Ю.
Сироїд О.О. Шляхи біотехнологічного
використання відходів сільсько – господарських виробництв за допомогою біоконверсії базидієвими грибами
к.т.н. Клечак І. Р.
У Лінь Фактори резистентності представників нозокоміальних інфекцій як основа розробки сучасних антимікробних засобів д.т.н.  Тодосійчук Т.С.