Теми бакалаврських дипломних проектів 2016р.

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»