Освітньо-наукова програма “Біотехнології” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти є акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Вступ до аспірантури на  спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія та 091 Біологія  проводиться за загальними правилами, з якими можна ознайомитися на сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ імені Ігоря Сікорського

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії

галузь знань 09-Біологія, спеціальність 091 -Біологія

галузь знань 16-Хімічна та біоінженерія, спеціальність 162-Біотехнологія та біоінженерія_

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії

галузь знань 09-Біологія, спеціальність 091-Біологія

галузь знань 16-Хімічна та біоінженерія, спеціальність 162-Біотехнологія та біоінженерія 

Освітньо – наукова програма “Прикладна біологія”
Освітньо-наукова програма “Біотехнології”_