Сироїд Олена Олегівна

посада: Асистент кафедри промислової біотехнології та біофармації

науковий ступінь: –

вчене звання: –

освіта: У 2019 році закінчила Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” та отримала ступінь магістра,  спеціальність «Біотехнології та біоінженерія».

Контакти:

e-mail: silenceinthelibrary1@gmail.com

Навчальна робота

Освітній рівень «бакалавр»:

 • «Генетика» (практичні)
 • «Основи генетичної та клітинної інженерії» (лабораторні)
 • «Основи мікології» (лабораторні)
 • «Біологія клітини» (практичні, лабораторні)
 • «Анатомія та фізіологія рослин» (практичні, лабораторні)
 • здійснює керівництво бакалаврськими дипломними проєктами студентів

Методична робота

 • відповідальна за роботу WEB – середовища катедри, наповнення сайту та сторінки на фейсбук.
 • Перевірка дипломних робіт та проєктів на наявність плагіату.

Наукова робота

Профіль ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3148-1292

Профіль Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Wsy2FdAAAAAJ&hl=ru

Сферою наукових інтересів є:

фізіолого-біохімічні особливості базидіальних грибів, виділення та дослідження хітин – глюканових комплексів,  розробка біотехнології отримання плівкових матеріалів на основі хгк, біоконверсія відходів агропромислового комплексу базидієвими грибами.

Посилання на канал в телеграмі: https://t.me/tlen_biotech

Є авторкою 3 статей та більш ніж 20 тез. В тому числі:

Надати статті за останні 5 років, позначивши ті, що у Web of Science чи Scopus. За попередні роки –  по бажанню, можна вибірково

 1. Клечак І. Р., Бісько Н.А., Сироїд О.О. Дослідження можливості біотехнологічного використання відходів плодово-овочевих виробництв як субстрату для культивування гриба Lentinula edodes “Innovative Biosystems and Bioengineering” , Том 3, № 4 (2019) с.212 – 219
 2. Клечак І.Р. Сироїд О.О. Методи глибинного культивування Lentinus edodes на відходах переробки плодів і винограду III Міжнародна науково-практична конференція «Priority directions of science development” 28-29 грудня 2019  – Львів, Україна. с.84-85
 3. Клечак Інна, Сироїд Олена Перспективи отримання хітин-глюканових комплексів грибів як один з методів ресурсоефективного виробництва. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейські виміри сталого розвитку», Київ, 2020. С. 50
 4. Клечак І.Р. Сироїд О.О. Сучасні тенденції промислового отримання хітин – глюканових комплексів з грибного міцелію. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи», Львів, 2020. с. 76
 5. Сироїд О.О. Клечак І.Р. Порівняльна характеристика методів хімічного та ферментативного отримання хітин – глюканових комплексів з мікро- та макроміцетів / Науково – практична конференція “Інноваційний розвиток сучасної науки:нові підходи та актуальні дослідження”, Запоріжжя, 26-27 березня 2021 , – с.67 -70
 6. Сироїд О.О. Клечак І.Р. Використання плівкових матеріалів з хітин –глюканових комплексів грибів як альтернатива пластику. / ХV науково-практичної конференції “Біотехнологія 21 століття”, Київ, 24 квітня 2021- с.
 7. Сироїд О.О., Клечак І.Р., Дуган О.М. Особливості комерційного отримання хітин-глюкатових комплексів з грибних культур/І міжнародна науково-практична Інтернет-конференція ” Проблеми та досягнення сучасної біотехнології ” – Харків, 25 березня 2021 – с. 305 – 306
 8. Сироїд О.О., Клечак І.Р., Дуган О.М. Хітин і хітозан з грибних культур як перспективна сировина у промисловому отриманні корисних речовин. І міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Проблеми та досягнення сучасної біотехнології” – Харків, 25 березня 2021 – с. 306 – 308

Підвищення кваліфікації, стажування

Надати за останні 5 років. За попередні роки –  по бажанню, можна вибірково

Школа біоетики УКУ, сертифікована програма «На службі охорони життя» 2020-2021 навч. р. Свідоцтво №000249

Виконання  вимог пункту 38 Ліцензійних умов (ПКМУ від 30.12.2015 р. № 1187 в редакції ПКМ України від 24 березня 2021 р. № 365),  1-20

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 1. Клечак І. Р., Бісько Н.А., Сироїд О.О. Дослідження можливості біотехнологічного використання відходів плодово-овочевих виробництв як субстрату для культивування гриба Lentinula edodes “Innovative Biosystems and Bioengineering” , Том 3, № 4 (2019) с.212 – 219
 2. Клечак І.Р. Сироїд О.О. Методи глибинного культивування Lentinus edodes на відходах переробки плодів і винограду III Міжнародна науково-практична конференція «Priority directions of science development” 28-29 грудня 2019  – Львів, Україна. с.84-85
 3. Клечак Інна, Сироїд Олена Перспективи отримання хітин-глюканових комплексів грибів як один з методів ресурсоефективного виробництва. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейські виміри сталого розвитку», Київ, 2020. С. 50
 4. Клечак І.Р. Сироїд О.О. Сучасні тенденції промислового отримання хітин – глюканових комплексів з грибного міцелію. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи», Львів, 2020. с. 76
 5. Сироїд О.О. Клечак І.Р. Порівняльна характеристика методів хімічного та ферментативного отримання хітин – глюканових комплексів з мікро- та макроміцетів / Науково – практична конференція “Інноваційний розвиток сучасної науки:нові підходи та актуальні дослідження”, Запоріжжя, 26-27 березня 2021 , – с.67 -70
 6. Сироїд О.О. Клечак І.Р. Використання плівкових матеріалів з хітин –глюканових комплексів грибів як альтернатива пластику. / ХV науково-практичної конференції “Біотехнологія 21 століття”, Київ, 24 квітня 2021- с.
 7. Сироїд О.О., Клечак І.Р., Дуган О.М. Особливості комерційного отримання хітин-глюкатових комплексів з грибних культур/І міжнародна науково-практична Інтернет-конференція ” Проблеми та досягнення сучасної біотехнології ” – Харків, 25 березня 2021 – с. 305 – 306
 8. Сироїд О.О., Клечак І.Р., Дуган О.М. Хітин і хітозан з грибних культур як перспективна сировина у промисловому отриманні корисних речовин. І міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Проблеми та досягнення сучасної біотехнології” – Харків, 25 березня 2021 – с. 306 – 308

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

Співзасновниця ГО «Practice of Innovative Experience», керівниця напрямку «Розвиток освіти в умовах концепції сталого розвитку», що дія на підставі статуту організації від 14 серпня 2020 року.