АНОТАЦІЇ

магістерських дисертацій студентів 6 курсу, групи БТ-61м

галузь знань 16 – Хімічна та біоінженерія

спеціальність 162 – Біотехнології та біоінженерія

спеціалізація Промислова біотехнологія

№ з/п ПІБ студента

Назва магістерської
дисертації

Прізвище, ініціали керівника
1. Алексейчук Леся Борисівна Вплив  природних інформаційних полів на фізіологічні властивості  молочнокислих бактерій Професор кафедри пром. біотехнології, д.б.н., Горчаков В.Ю.
2. Герасименко Яна Олегівна Готові форми та специфічність препаратів Streptomyces albus для біорегуляції рослин Зав. кафедри пром. біотехнології, д.т.н., Тодосійчук Т.С.
3. Грабчук Світлана Миколаївна Біодоступність фосфору у зерні зернових колосових культур Професор кафедри пром. біотехнології, д.ф.-м.н., Литвинов Г.С.
4. Кізіцька Тетяна Олександрівна Антибактеріальні властивості макроміцетів Fomitopsis betulinа та Lentinula edodes Доцент кафедри пром. біотехнології, к.с.-г.н., Дехтяренко Н.В.
5. Карпеко Катерина Миколаївна Особливості глибинного культивування базидієвих грибів роду Trametes на відходах харчової промисловості Доцент кафедри пром. біотехнології, к.т.н., Клечак І.Р.
6. Карпенко Вікторія Василівна Отримання біологічно активних лізатів на основі культур роду Lactobacillus Доцент кафедри пром. біотехнології, к.б.н., Орябінська Л.Б.
7. Олефіренко Дарина Вікторівна Особливості біосинтезу екзополісахаридів базидієвими грибами роду Trametes при глибинному культивуванні Доцент кафедри пром. біотехнології, к.т.н., Клечак І.Р.
8. Письменна Марія Олександрівна Мутантні форми гепарин-зв’язувального епідермального фактора росту людини Доцент кафедри пром. біотехнології, к.б.н., Жолнер Л.Г.
9. Поліщук Ірина Віталіївна Влив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний профіль адепоцитів за індукованої інсулінорезистентності Професор кафедри пром. біотехнології, д.б.н., Галкін О.Ю.
10. Полозюк Юлія Володимирівна Технологічні особливості культивування анаеробних воденьсинтезувальних мікроорганізмів Професор кафедри пром. біотехнології, д.б.н., Дуган О.М.
11. Смілянець Євгенія Ярославівна Біотехнологія очищення питної води від сполук нітрогену на швидких фільтрах Професор кафедри пром. біотехнології, д.ф.-м.н., Литвинов Г.С.
12. Трояновська Людмила Вікторівна Особливості виділення та характеристика комплексу антибіотиків Streptomyces albus Зав. кафедри пром. біотехнології, д.т.н., Тодосійчук Т.С.
13. Ядрихінський Владислав Сергійович Виділення гену бутанол-дегідрогенази Clostridium spp. та моделювання на його основі продуцента бутанолу Професор кафедри пром. біотехнології, д.ф.-м.н., Литвинов Г.С.

Last 30 Posts

Archives by Categories

Archives by Tags

Contributors

Archives by Year

Archives by Month

Archives by Day