Магістри ОПП:

Нормативні освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

Розроблення стартап-проектів

Цикл професійної підготовки

Системний аналіз біотехнологічних об’єктів
Прикладна біоінформатика
Курсова робота з системного аналізу біотехнологічних об’єктів
Наукова робота за темою магістерської дисертації

Виконання магістерської дисертації

Вибіркові освітні компоненти

Цикл професійної підготовки

Промислова ензимологія

Клітинні біотехнології
Імунобіотехнологія
Проектування фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Магістри ОНП:

Нормативні освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

Моделювання в біотехнології

Цикл професійної підготовки

Системний аналіз біотехнологічних об’єктів
Прикладна біоінформатика
Курсова робота з системного аналізу біотехнологічних об’єктів
Наукова робота за темою магістерської дисертації
Науково-дослідна практика

Виконання магістерської дисертації

Вибіркові освітні компоненти

Цикл професійної підготовки

Промислова ензимологія

Клітинні біотехнології
Імунобіотехнологія
Проектування фармацевтичних та біотехнологічних виробництв