Нормативні освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації

Розроблення стартап-проектів

Цикл професійної підготовки

Системний аналіз біотехнологічних об’єктів
Прикладна біоінформатика
Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень
Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

Робота над магістерською дисертацією

Вибіркові освітні компоненти

Цикл професійної підготовки

Промислова ензимологія

Клітинні біотехнології
Імунобіотехнологія
Проектування фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Основи моделювання в біотехнологічній галузі
Інноваційні методи та обладнання біотехнологічних виробництв
Моделювання молекулярної взаємодії
Обробка даних та моделювання процесів в біотехнології
Методи генетичної модифікації
Біотехнічні системи і технології
Автоматизація фармацевтичних і біотехнологічних виробництв
Сучасні матеріали та обладнання для пакування лікарських форм
Біокібернетика
Обладнання та проектування в біоенергетиці та водоочищенні
Пакети прикладних програм для задач молекулярної біології