Кафедра промислової біотехнології та біофармації

КПІ ім. Ігоря Сікорського факультет біотехнології і біотехніки

ОНП “Біотехнології” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-наукова програма “Біотехнології”  (2018 р.) 

Освітньо-наукова програма “Біотехнології”  (2020 р.) 

Витяги з протоколів засідання НМКУ 162

 

Освітньо-наукова програма “Біотехнології”  (2021 р.) 

Рецензії та відгуки

Результати опитування здобувачів

Витяги з протоколів засідання НМКУ 162

 

Освітньо-наукова  програма “Біотехнології”  (2022 р.) 

Рецензії та відгуки

Результати опитування здобувачів

Витяги з протоколів засідання НМКУ 162

 

Освітньо-наукова програма “Біотехнології”  (2023 р.)

Рецензії та відгуки

Результати опитування здобувачів

Витяги з протоколів засідання НМКУ 162

Навчально-методичні матеріали

Матеріально-технічне забезпечення

Переглянути відео ФБТ

Переглянути відео КПІ ім. Ігоря Сікорського

Договори про співпрацю

Співпраця з роботодавцями і працевлаштування

Академічна мобільність

Наукова діяльність магістрів

Безпека та інклюзія

 

Ф-каталоги вибіркових дисциплін:

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Біотехнології» за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія (вступ 2023)

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Біотехнології» за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія (вступ 2022)

 

Навчальні плани:

Навчальний план підготовки магістрів 2023 року вступу за освітньо-науковою програмою “Біотехнології”

Навчальний план підготовки магістрів 2022 року вступу за освітньо-науковою програмою “Біотехнології”

 

Силабуси 2022-2023 н.р.