Аспірантура

Кафедра реалізує підготовку аспірантів за двома освітньо-науковими програмами:

– Біотехнології (спеціальність 162 – Біотехнології та біоінженерія);
– Прикладна біологія (спеціальність 091 – Біологія).

Здобувачі (аспіранти)

Аспірант Освітня програма (спеціальність) Тема дослідження Науковий керівник Науковий прогрес
У Лінь

 

2019 року вступу

Прикладна біологія
(091 – Біологія),

англомовна програма

 

Фактори резистентності представників нозокоміальних інфекцій як основа розробки сучасних антимікробних засобів* Тодосійчук Т.С. Поточний звіт про виконання дисертації
Фарфоламеєва

Діана

Олегівна

 

2020 року вступу

Прикладна біологія
(091 – Біологія)
Наукові засади біотехнології створення препарату для рослинництва на основі культури роду Pseudomonas** Тодосійчук Т.С.

Клочко В.В.

Поточний звіт про виконання дисертації

* Дисертаційні дослідження проводяться спільно із Хайнаньським медичним університетом (Hainan Medical University, Hainan province, China) на базі кафедри тропічної та лабораторної медицини

** Дисертаційне дослідження проводиться спільно із Інститутом мікробіології і вірусології НАН України в рамках спільного Навчально-наукового центру (на базі відділу антибіотиків)

Докторантура

На кафедрі промислової біотехнології та біофармації КПІ ім. Ігоря Сікорського можлива підготовка докторів наук за такими спеціальностями:

Правила вступу до докторантури розмішені на сайті Відділу аспірантури та докторантури

У КПІ ім. Ігоря Сікорського функціонує постійнодіюча спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія (біологічні та технічні науки).