На сьогоднішній день на кафедрі працюють

  • 3 професори,
  • 7 доцентів,
  • 2 старші викладачі,
  • 3 асистенти,
  • інженери навчально-допоміжного персоналу,

що готують фахівців та магістрів за спеціальністю 162 «Біотехнології  ті біоінженерія».