Аспірант Тема дисертації Спеціальність та наукові керівники 
Сироїд О.О. Шляхи біотехнологічного
використання відходів сільсько – господарських виробництв за допомогою біоконверсії базидієвими грибами
162 Біотехнології та біоінженерія
к.т.н. , доц. Клечак І. Р.
У Лінь Фактори резистентності представників нозокоміальних інфекцій як основа розробки сучасних антимікробних засобів 091 Біологія
д.т.н. , доц.  Тодосійчук Т.С.
 Панасенко А.С.  Розробка біотехнологій рослин Triticum spelta 162 Біотехнології та біоінженерія
д.б.н., проф.  О.М. Дуган,
к.б.н., доц.  Б.В. Моргун