Гарда С.О., Даниленко С.Г., Литвинов Г.С. Визначення стійкості до антибіотиків пробіотичних штамів бактерій

Маніло М.В., І. А. Ар’єв, Г. С. Литвинов Вуглецеві наноструктури для біотехнології: технології синтезу вуглецевих нанотрубок з певними просторовими параметрами

Маніло М.В.,  І. А. Ар’єв, Г.С. Литвинов Фізико-хемічні властивості вуглецевих наноструктур для біотехнологій

Маніло М.В.,  І. А. Ар’єв, Г.С. Литвинов Створення комплексів біомономерів з вуглецевими нанотрубками

Маніло М.В.,   І. А. Ар’єв, Г.С. Литвинов Експериментальне визначення оптимальних технологічних параметрів конструювання біонанокомпозитів на основі взаємодії аліфатичних амінокислот із вуглецевими нанотрубками

Манило М.В.,   И. А. Арьев, Г.С. Литвинов Адсорбция глицина углеродными нанотрубками

Маніло М.В.,   І. А. Ар’єв, Г.С. Литвинов Загальні закономірності та особливості утворення біонанокомпозитів ароматичних амінокислот з багатошаровими вуглецевими нанорурками 

Манило М.В.,   Г.С. Литвинов, Ш. Барань Адсорбция глутамина и глутаминовой кислоты и ее влияние на электрокинетический потенциал многослойных углеродных нанотрубок