Науково-дослідна практика

для студентів VІ курсу

спеціальності 8.05140101 – Промислова біотехнологія

Науково-дослідна практика магістрів є одним з заключних етапів навчального процесу, що дає студентам-біотехнологам можливість узагальнити здобуті теоретичні знання та поглибити практичні навички підготовки в науково-дослідних установах галузі під керівництвом досвідчених спеціалістів.

Базами практики є провідні науково-дослідні установи біотехнологічної, мікробіологічної та фармацевтичної галузі в яких виконується дипломна робота магістра. Науково-дослідна практика є одним з завершальних етапів підготовки магістрів.

Метою науково-дослідної практики магістрів є закріплення знань з теорії та розширення досвіду практичної роботи; одержання практичних навичок роботи у лабораторіях науково-дослідних установ галузі; збір та узагальнення даних для виконання магістерської роботи.

Протягом науково-дослідної практики в науково-дослідній установі майбутні магістри:

  • вивчають структуру науково-дослідної установи, режим роботи та напрямки роботи;
  • отримують досвід проведення та організації науково-дослідної роботи;
  • опановують основні методи та методики дослідження біологічних об’єктів, способи підготовки посуду, реактивів, поживних середовищ і їх стерилізації;
  • ознайомлюються з особливостями санітарно-мікробіологічного контролю в лабораторії;
  • навчаються користуватись лабораторними приладами та обладнанням;
  • збирають та узагальнюють у вигляді звіту експериментальні дані для написання магістерської дисертації.