Відділ академічної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Під назвою «Еразмус+» першого січня 2014 року стартувала нова програма Європейського Союзу для підвищення навичок та працездатності у сфері освіти, підготовки, молоді та спорту. У період 2014-2020 рр. програма надала більше ніж 4 мільйонам європейців можливість навчатися, здобувати професійну підготовку, отримати досвід роботи чи стати волонтером за кордоном. У сфері навчання та професійної підготовки ініціатива програми «Еразмус+» є відомою завдяки можливостям, які вона надає студентам для навчання за кордоном, а також тим можливостям, які вона надає для працівників вищих навчальних закладів. На витрати, пов’язані з програмою, виділено 14, 7 млрд євро(!).

Програма «Еразмус+» об’єднує в собі освітню програму ЄС з безперервного навчання, програму ЄС “Молодь у дії” (Youth in Action), а також п’ять попередніх програм у сфері вищої освіти для країн, що не входять у Європейський Союз (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink та програма співпраці з розвиненими країнами) в одну загальну програму. Так як програма «Еразмус+» побудована на основі попередніх програм, в ній були застосовані найуспішніші аспекти та перевірені концепції своїх попередників. Разом з тим програма наразі інтегрує фінансування у сфері спорту.

«Еразмус+» активізує діяльність у сферах освіти, молоді та спорту за  трьома різними напрямами:

Ключовий напрям 1
Кредитна мобільність
Навчальна мобільність для осіб з усіх сфер загальної та професійної освіти
Ключовий напрям 2
Проекти співпраці
Стратегічне партнерство із науковими товариствами
“Sector Skills Alliances”, IT- платформами, включаючи партнерства через eTwinning між вищими навчальними закладами країн Євросоюзу та країнами-партнерами
Ключовий  напрям 3  Підтримка реформ Підтримка порядку денного з модернізації вищої освіти в усіх сферах загальної та професійної освіти, розвиток і запровадження визнаних інструментів прозорості ЄС;   Створення мережі експертів з реформування вищої освіти, а також підтримка діалогу щодо освітньої політики.

Метою програми «Еразмус+» для Вищої освіти є модернізування та покращення освіти у вищих навчальних закладах Європи і решти світу. Вона надає можливість студентам та персоналу розвинути навички та покращити кар’єрні перспективи.

Переваги участі у програмі обміну «Еразмус+»:

  • освітня – можливість порівняти якість навчання, методи викладання та освітні методики, а також роботу вищих навчальних закладів за кордоном.
  • лінгвістична – шанс вільно оволодіти іноземною мовою та термінологією, характерною для певної галузі знань;
  • культурна – знайомство з культурою країни, способом життя її мешканців та студентським життям;
  • життєвий досвід – перспектива стати незалежним та розвивати вміння протистояти непередбаченим ситуаціям.

Участь у студентській мобільності може стати безцінним досвідом, адже студентів заохочують прийняти виклик та скористатися можливістю яку надає їм Європейський Союз – навчатись за кордоном.

Наразі в КПІ ім. Ігоря Сікорського діють проекти кредитної мобільності більше ніж з 50 університетами-партнерами за програмою «Еразмус+». Серед вишів-партнерів, за програмою кредитної мобільності, є такі відомі університети як Вроцлавський університет технологій (Польща); Університет Гранади (Іспанія); Політехнічний університет Валенсії (Іспанія); Католицький університет Льовена (Бельгія); Університет Лотарингії (Франція); Міланська Політехніка (Італія); Єнський університет імені Фрідріха Шиллера (Німеччина); Близькосхідний технічний університет (Туреччина) та багато інших.

Еразмус+ програма з Vytautas Magnus University, Lithuania

Академічна мобільність викладачів ФБТ:

 

Академічна мобільність магістрів ОНП «Біотехнології»:

Рижкова Т.С., гр. БТ-01 мн, Технічний університет Дрездена, м. Дрезден, ФРН, 2021-2022 н.р., 2022-2023 н.р.

Гнатюк М.О., гр. БТ-01 мн, Технічний університет Дрездена, м. Дрезден, ФРН, 2020-2021 н.р.

Ємельяновський М.І., гр. БМ-81 мн, Технічний університет Мюнхена, м. Мюнхен, ФРН, 2018-2019, 2019-2020 н.р.

Лучко Р.А, гр. БМ-91, Університет Париж-Сакле, м. Сакле, Французька Республіка, 2019-2020 н.р.

Красько А.М. гр. БМ-61мн, Університет Тохоку, м. Сендай, Японія, 2017-2018 н.р.

Молочко М.В., гр. БТ-51мн, Інститут молекулярної фізіології рослин імені Макса Планка, м. Потсдам, ФРН, 2016-2017 н.р.

Гуцол О.В., гр. БТ-51 мн, Університет Гронінгену, Королівство Нідерланди, 2016-2017 н.р.

Березін О.Б., гр. БМ-61м, Технічний університет Дрездена, м. Дрезден, ФРН, 2017-2018 н.р.