Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Біотехнології» за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія (вступ 2021, 2022 року)

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Біотехнології» за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія (вступ 2023 року)

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня доктор філософії за освітньою програмою «Біотехнології» за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія (вступ 2023 року)