Освітньо-професійна програма “Біотехнології”  (2018 р.) 

Освітньо-професійна програма “Біотехнології”  (2020 р.) 

Освітньо-професійна програма “Біотехнології”  (2021 р.) 

Рецензії та відгуки

Витяги з протоколів засідання НМКУ 162

Освітньо-професійна програма “Біотехнології”  (2022 р.) 

Рецензії та відгуки

Результати опитування здобувачів

Витяги з протоколів засідання НМКУ 162

Освітньо-професійна програма “Біотехнології”  (2023 р.)

Рецензії та відгуки

Результати опитування здобувачів

Витяги з протоколів засідання НМКУ 162

Матеріально-технічне забезпечення

Переглянути відео ФБТ

Переглянути відео КПІ ім. Ігоря Сікорського

Академічна мобільність

Наукова діяльність магістрів

 

Ф-каталоги вибіркових дисциплін:

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Біотехнології» за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія (вступ 2023)

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Біотехнології» за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія (вступ 2022)

 

Навчальні плани:

Навчальний план підготовки магістрів 2023 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології”

Навчальний план підготовки магістрів 2023 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології”, заочна форма навчання

Навчальний план підготовки магістрів 2022 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології”

Навчальний план підготовки магістрів 2022 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології”, заочна форма навчання

Навчальний план підготовки магістрів 2021 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології”

Навчальний план підготовки магістрів 2021 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології”, заочна форма навчання

 

Силабуси денна форма навчання

Силабуси заочна форма навчання