Перелік освітніх компонент, за якими на факультеті біотехнології і біотехніки планується здійснювати практичну підготовку в змішаному/очному режимі в весняному семестрі 2023/2024 н.р.:

Назва освітнього компоненту Шифр груп Вид очних занять
2 курс    
Загальна біотехнологія БТ-21, ББ-21, БІ-21 лабораторні
Біофізика БТ-21, ББ-21, БІ-21 лабораторні
Методи аналізу в біотехнології БТ-21, ББ-21, БІ-21 лабораторні
Фізична та колоїдна хімія БТ-21, ББ-21, БІ-21 лабораторні
3 курс    
Процеси, апарати та устаткування біотехнологічних виробництв. Частина 2. Устаткування виробництв галузі БТ-11, БТ-12, ББ-11, ББ-12 лабораторні
Біотехнологія грибів БТ-11, БТ-12, ББ-11, ББ-12 лабораторні
Переробка біомаси БТ-11, БТ-12, ББ-11, ББ-12 лабораторні
Молекулярна біотехнологія БТ-11, БТ-12, ББ-11, ББ-12 лабораторні
Основи генетичної та клітинної інженерії БТ-11, БТ-12, ББ-11, ББ-12 лабораторні
4 курс    
Біотехнологія сільськогосподарських виробництв БТ-01, БТ-02, БЕ-01, БМ-01 лабораторні
Біотехнологія харчових виробництв БТ-01, БТ-02, БЕ-01, БМ-01 лабораторні
2 курс    
Науково-дослідна практика БТ-21мн, ББ-21мн практика