20 квітня 2018 року відбулася ХІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття» (для студентів, аспірантів і молодих учених)

На засідання секції «Промислова, харчова, сільськогосподарська, фармацевтична та медична біотехнологія» були заслухані наступні доповіді:

  1. Власенко К. М. ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ ОЛІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ АРОМАТУ PLEUROTUS OSTREATUS (JACQ.:FR.) KUMM. ПРИ ТВЕРДОФАЗНОМУ КУЛЬТИВУВАННІ.
  2. Жук В. В. РЕАКЦІЯ РОСЛИН КУКУРУДЗИ НА ДІЮ ХРОНІЧНОГО УФ-В ОПРОМІНЕННЯ.
  3. Жук І. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНДУКЦІЇ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ІМУНІТЕТУ ПШЕНИЦІ БІОТИЧНИМ ЕЛІСИТОРОМ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ОБРОБКИ РОСЛИН.
  4. Kucherov A. I. SURFACE PLASMON RESONANCE INVESTIGATION OF DETECTION OF LONG (80-MER) OLIGONUCLEOTIDES REPRODUCING THE SEQUENCE OF HYBRID bcr-ablmRNA CONTAINING THE JUXTPOSED FRAGMENTS OF BOTH NATIVE GENES.
  5. Луценко Т. М. БІОТЕХНОЛОГІЯ РЕКОМБІНАНТНОГО ІНТЕРЛЕЙКІНУ-7 ЛЮДИНИ ТА ЙОГО СТАНДАРТИЗАЦІЯ.

Враховуючи якість доповіді, наукову цінність та практичну значимість представлених доповідей, нагороди між учасникам були розподілені наступним чином:

Диплом І ступеня – Власенко К. М.

Диплом ІІ ступеня – Кучеров А. І.

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом ІІІ ступеня – Жук І. В.