Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році 

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2021 році.

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році:

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів) для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2021 році

Всі правові положення та нормативні засади вступу до магістратури  — строки, перелік документів, розрахунок рейтингу для майбутніх вступників.

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про порядок подання та розгляду апеляцій вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського

 Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2021  році
Додаток 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2021 році

Додаток 4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2021 році

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році