Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році 

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2022 році.

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році:

 Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році

 Додаток 2 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році — Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

 Додаток 4 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році — творчих конкурсів для вступу на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту

 Перелік захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО — спільний наказ МОЗ/МОН України

 Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

 Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Всі правові положення та нормативні засади вступу до магістратури  — строки, перелік документів, розрахунок рейтингу для майбутніх вступників.

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році