Соловйов С.О., Трохименко О.П., Обертинська О.В., Жолнер Л.Г. Адаптація до умов культивування in vitro ротавірусів людини G1та G2-генотипів, виділених на території України

Шаверський А.А., Степаненко А.І., Жолнер Л.Г., Поліщук С.С., Моргун Б.В. Дослідження алельного поліморфізму генів Bmy1 і LOX-1 ячменю, пов’язаних із пивоварними характеристиками зерна

Тодосійчук Т.С., Жолнер Л.Г., Шинкаренко Л.М., Касперський В.О. Вплив наповнювачів лікарських форм на бактеріолітичну активність ферментного комплексу з Streptomyces recifensis v. lyticus 2435/М

С.О. Соловйов, О.П. Трохименко, Л.Г. Жолнер, О.А. Шульга  ОСОБЛИВОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЇ ВИДІЛЕННЯ РОТАВІРУСІВ ЛЮДИНИ В КУЛЬТУРІ КЛІТИН ТА ЇХ АДАПТАЦІЯ ДО УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ

О.П. Трохименко, Л.Г. Жолнер, П.В. Куцаєв, В.М. Куцик МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ ЖИВОЇ КУЛЬТУРАЛЬНОЇ ПРОТИРОТАВІРУСНОЇ ВАКЦИНИ

И.Н. Павлова, Т.В. Ротанова, Л.Г. Ж олнер АМИНОПЕПТИДАЗА ТЕРМОФИЛЬНОГО ШТАММА Bacillus licheniformis

I.М. Павлова, Н.3. Тиньянова, Л.Г. Жолнер АНТИМІКРОБНІ ВЛАСТИВОСТІ
ДЕЯКИХ ТЕРМОФІЛЬНИХ БАЦИЛ

Л.Г. Жолнер, И.Н. Павлова, Н.3. Тиньянова ПРОТЕАЗЫ И ИХ РОЛЬ В ЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ТЕРМОФИЛЬНОГО ШТАММА BACILLUS SP. 86

Н.3. Тиньянова, И.Н. Павлова, Л.Г. Жолнер ОСОБЕННОСТИ БИОСИНТЕЗА ЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ СПОРОВЫМИ ТЕРМОФИЛЬНЫМИ БАКТЕРИЯМИ

Павлова И.Н., Жолнер Л.Г., Захарова И.Я., Таньянова Н.3., Честухина Г.Г., Степанов В.М. СЕРИНОВАЯ ПРОТЕИНАЗА С ЛИТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

И. Я. Захарова, И. Н. Павлова, Э. А. Коваленко, Л. Г. Жолнер, Е. И. Квасников, Н. 3. Тиньянова, Л. П. Дрындина ПОЛУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ТЕРМОФИЛЬНОГО ШТАММА BACILLUS SP. 86

ПАВЛОВА И.Н ., ЖОЛНЕР Л.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕПАРАТА ЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ
BACILLUS SP. 86

О.В. Шемендюк, Л.Г. Жолнер, Н.М. Жолобак, М.Я. Співак АНТИВІРУСНА Й ІНТЕРФЕРОНІНДУКУЮЧА ДІЯ АМІНОЕТОКСИДИФЕНІЛІВ