Особливості організації освітнього процесу з підготовки магістрів

Положення про магістратуру

Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації

Теми наукового пошуку та керівники наукових робіт магістрів групи БТ-61м