Освітньо-наукова програма “Прикладна біологія”  (2018 р.)

Освітньо-наукова програма “Прикладна біологія”  (2020 р.)

Освітньо-наукова програма “Прикладна біологія” (2022 р.)

Рецензії та відгуки

Результати обговорення проєктів ОНП

Громадське обговорення

Ф-каталоги вибіркових дисциплін:

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньою програмою «Прикладна біологія» за спеціальністю 091 Біологія (вступ 2022 року)

Навчальний план:

Навчальний план підготовки докторів філософії 2022 року вступу за освітньо-науковою програмою “Прикладна біологія”

Навчальні дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія (ОНП «Прикладна біологія»)