У 2014 р. на кафедрі навчалося 141 студенти денної форми,  1 студент проходив магістерську програму в університеті Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, м. Halle (Saale) (Німеччина).

Студентська група кафедри БТ-41 у 2013-14 н.р. перемогла в загальноуніверситетському конкурсі на кращу академічну групу серед 4 курсів технічних спеціальностей.

У 2014 р. студенти 4 курсу кафедри промислової біотехнології Гончарова Д., Максименко К., Пилипчак Б. зайняти призові місця у І турі Всеукраїнської олімпіади з біотехнології, а виступаючи командою від НТУУ «КПІ» у ІІ  турі олімпіади посіли 1 командне місце. Окрім цього Максименко К.О. у ІІ  турі Всеукраїнської олімпіади з біотехнології зайняла 2 індивідуальне місце.


Студенти кафедри вивчають такі фахові дисципліни:

 • Біологія парфумерно-косметичних засобів, Основи наукових досліджень (викладач – Дуган Олексій Мартем’янович, проф., д.б.н.);
 • Проблемні питання сучасної біотехнології, Фізіологія людини та тварин, Медичні біотехнології (викладач – Горчаков Володимир Юрійович, професор, д.б.н.);
 • Теорія і практика біотехнологічного експерименту, Системний аналіз молекулярних і надмолекулярних біотехнологічних об’єктів, Білкова інженерія (викладач – Литвинов Григорій Сергійович, професор, д.ф.-м.н.);
 • Загальна та молекулярна генетика, Біотехнологія рослинної та тваринної клітини (викладач – Клечак Інна Рішардівна, доцент, к.т.н.);
 • Загальна мікробіологія та вірусологія, Біотехнологія антибіотиків (викладач – Орябінська Лариса Борисівна, доцент, к.б.н.);
 • Біологія клітини, Загальна імунологія, Біотехнологія харчових виробництв (викладач – Жолнер Лілія Григорівна, доцент, к.б.н.);
 • Загальна біотехнологія, Основи фармацевтичних виробництв (викладач – Тодосійчук Тетяна Сергіївна, доцент, к.т.н.);
 • Анатомія та фізіологія рослин (викладач – Богдан Тетяна Зіновіївна, доцент, к.б.н.);
 • Промислова ензимологія, Екологічна економіка (викладач – Дехтяренко Наталія Віталіївна, доцент, к.с.-г.н.)
 • Біотехнологія сільськогосподарських виробництв, Генетична інженерія в біотехнології, Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв (викладач – Ліновицька Віта Михайлівна ст. викладач);
 • Основі мікології, Програмне забезпечення наукових досліджень та промислової реалізізації біотехнології (викладач – Дзигун Лариса Петрівна,  ст. викладач);
 • Біобезпека та біоетика, Розробка біофармацевтичної продукції та організація виробництва (викладач – Галкін Олександр Юрійович, доцент, к.б.н.).