Розклад роботи атестаційної комісії

Фахові вступні випробування з обраної спеціальності та освітньої програми складають всі вступники до магістратури.

 

Вступ до магістратури спеціальності проводиться за загальними правилами, з якими можна ознайомитися на сайті приймальної комісії університету або за посиланням Положення про прийом на навчання

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплома бакалавра, то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Для вступу за державним замовленням (бюджет) потрібно скласти фахове вступне випробування та подати до розгляду мотиваційний лист, те саме стосується і випадку навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) — скласти фахове вступне випробування та подати до розгляду мотиваційний лист.

Вартість одного року підготовки магістра очної форми 28000 грн, заочної – 15000 грн.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв (без зазначення пріоритетності), кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 20. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 серпня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 16 серпня до 15 вересня включно. Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти до 19 вересня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій.

 Фахові вступні випробування з обраної спеціальності та освітньої програми складають всі вступники до магістратури.

В цьому році ЄВІ скасовано!

Розрахунок конкурсного балу (далі КБ) при вступі для здобуття освітнього рівня магістра  розраховується за формулою:

КБ = П1,

де П1 – оцінка фахового вступного випробування (від 100 до 200 балів).

З 2022 року на факультеті здійснюється навчання за однією освітньою програмою:

БІОТЕХНОЛОГІЇ

Біотехнології  – міждисциплінарна галузь, яка виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук, тому обравши цю освітню програму ти фактично одержиш три освіти одночасно! Фахівці в галузі біотехнологій та біоінженерії точно знають, як одержати лікувальні препарати, харчові добавки і біологічно активні речовини, забезпечити сільське господарство бактеріальними добривами, засобами захисту рослин, поновлюваними джерелами енергії, щоб зменшити масштаби забруднення планети різноманітними відходами, працюють над створенням нових організмів методами біоінженерії, моделюють біологічні процеси та створюють ліки методами біоінформатики. Після отримання диплому випускники знаходять застосування своїх умінь та навичок на підприємствах мікробіологічної, фармацевтичної, харчової, косметичної промисловості та в науково-дослідних інститутах.

Об’єктами вивчення та діяльності магістра з біотехнологій та біоінженерії є біотехнологічні процеси отримання біологічно-активних речовин та продуктів шляхом біосинтезу та/або біотрансформації, а також їх інженерна реалізація.

Метою навчання є набуття знань і вмінь для організації та проведення науково-дослідних, проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт, що пов’язані з використанням біологічних агентів та продуктів їх життєдіяльності.

 

Освітньо-професійна програма “Біотехнології” 

Освітньо-наукова програма “Біотехнології”  

Програма комплексного фахового випробування “Біотехнології”

 Делальна інформація про вступ до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського

Розташування відбіркової комісії ФБТ: корпус 4

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році