Однією з найважливіших сфер розвитку євроінтеграції є сфера вищої освіти, де вона набула форм Болонського процесу. На сьогодні 46 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками. Крім того, значна кількість міжнародних організації підтримують ідеї процесу та сприяють його реалізації. Болонський процес в Україні офіційно розпочався 19 травня 2005 року із підписанням декларації на Бергенській конференції.

Болонський процес – процес зближення і гармонізації систем освіти країн Європи в рамках Болонської угоди, з метою створення єдиного європейського простору вищої освіти.

Основні реформи, що передбачені Болонським процесом:

  • Запровадження  триступеневої системи вищої освіти (бакалавр, магістр, доктор філософії);
  • Навчання впродовж життя, включаючи визнання попереднього навчання (формального і неформального), гнучкі графіки навчального процесу, які дозволяють поєднувати роботу і навчання, полегшення доступу до вищої освіти;
  • Гарантія рівних можливостей  в отриманні освіти і через освіту  сприяння соціальному згуртуванню;
  • Сприяння зайнятості (вища освіти задля отримання кращої роботи);
  • Запровадження і визнання спільних навчальних програм, а також спільних дипломів, що надаються університетами у партнерстві, кожен з яких готовий визнавати та зараховувати курсі, що студент прослухав в і інших партнерських закладах;
  • Мобільність в межах ЄС та поза його межами;
  • Визнання навчання і ступенів, отриманих в університетах інших країн та континентів;
  • Забезпечення якості.