Виробнича практика

для студентів ІV курсу

спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія

освітня програма «Біотехнології»

Виробнича практика для студентів 4 курсу надає студентам можливість закріпити здобуті теоретичні знання та одержати практичну підготовку на підприємствах біотехнологічної та фармацевтичної галузі.

Виробнича практика є завершальним етапом підготовки бакалаврів. В ході практики студенти ознайомлюються з технологіями виробництва фармацевтичної та біотехнологічної продукції та збирають матеріал, готуючись до виконання дипломного проекту.

Метою виробничою практики є: ознайомлення  з підприємством як самостійною виробничою та господарською одиницею, закріплення та поглиблення знань з теоретичних дисциплін та розширення досвіду практичної роботи, ознайомлення з сучасними технологіями та обладнанням виробництва та збір даних для виконання дипломного проекту.

Протягом виробничої практики майбутні бакалаври:

  • знайомляться з організацією та структурою підприємства та асортиментом продукції, що ним випускається;
  • вивчають основні етапи технології виробництва певного виду продукції;
  • вивчають допоміжні стадії виробництва продукції;
  • вивчають склад і умови технічної експлуатації основного технологічного обладнання, транспортних устаткувань, тепло-, повітро- і енергопостачання;
  • опрацьовують питання стандартизації та метрології на підприємстві;
  • набувають досвіду користування нормативно-технічною документацією;
  • вивчають питання охорони праці і навколишнього середовища та пожежної безпеки на підприємстві;
  • знайомляться з роботою апаратників основних технологічних цехів, спеціалістів цехових лабораторій;
  • набувають практичного досвіду обслуговування основного технологічного устаткування і приладів.