Для проведення навчальних занять (лабораторних та лекційних) та наукової роботи співробітників та студентів на кафедрі наявне наступне основне забезпечення:

  • мультимедійні проектори, екрани, комп’ютерна техніка
  • термостати, сушильні шафи, муфельні шафи
  • термостатувальні бокси та апарати для культивування біологічних об¢єктів
  • рН-метри, спектрофотометри, фотоколориметри, ультрафіолетові опромінювачі
  • автоклавувальне обладнання
  • дистилятори, водяні бані
  • центрифуги, ваги технічні та аналітичні