Кафедра промислової біотехнології та біофармації

КПІ ім. Ігоря Сікорського факультет біотехнології і біотехніки

Year: 2020 (page 1 of 2)

Вітаємо зі захистами кандидатських дисертацій!

Онлайн-стажування китайських студентів на кафедрі

Група китайських студентів та викладачів Школи природничих наук Базового Університету Хуайінь (Huaiyin Normal University, м. Хуайінь, Китай) впродовж двох тижнів у листопаді 2020 року проходила онлайн-стажування на кафедрі промислової біотехнології. 

Цей тренінг проводився у рамках Угоди про співробітництво між Базовим Університетом Хуайінь та Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” від 7 серпня 2018 року та додаткової угоди.

Для китайських студентів було проведено два курси лекції в рамках тематики профільних фахових дисциплін та наукових напрямків кафедри – «Plant Cell and Tissue Culture as a Tool in Biotechnology», «Environmental and Applied Microbiology», а також – відео-екскурсії університетом та Києвом. 

Ми раді були зустрічі зі студентами та викладачами Школи природничих наук, де у 2019 році побували на стажуванні студенти та викладачі кафедри промислової біотехнології, які згадують з вдячністю перебування в Університеті м. Хуайінь!

V Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній
науково-практичній Інтернет – конференції

«Технологічні та біофармацевтичні аспекти
створення лікарських препаратів різної направленості дії»

що відбудеться 26 листопада 2020 р. 

на базі кафедр Технології ліків та
Заводської технології ліків
Національного фармацевтичного університету,
м. Харків

Напрямки конференції:

 • Проблеми та перспективи створення лікарських препаратів різної спрямованості дії (лікувально-косметичних, гомеопатичних та ветеринарних).
 • Сучасна технологія екстемпорального виготовлення ліків.
 • Оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратіву різних лікарських формах.
 • Технологія та контроль якості парфумерно-косметичних засобів.
 • Інформаційні технології і автоматизація наукових досліджень з розробки лікарських засобів.
 • Створення нутрицевтичних засобів та виробів медичного призначення.
 • Дослідження і стандартизація біологічно активнихсполук.
 • Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних підприємств у сучасних умовах.
 • Маркетингові дослідження сучасного фармацевтичного ринку.
 • Фармакологічні дослідження біологічно активних речовин.
 • Нанотехнології у фармації.
 • Сучасна біотехнологія

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Публікація тез та статей безкоштовна.

Прийом публікацій до 29 жовтня 2020р.

 

Детальна інформація наведена в інформаційному повідомленні.

Запрошення на конференцію 2020 укр
Приглашение на конференцию 2020 рус
Invitation to the conference 2020 англ

Про отримання роботи для публікації у матеріалах конференції буде надіслано  підтвердження за електронною адресою.

Початок осіннього семестру в КПІ пройде дистанційно

Для недопущення поширення COVID-19 усі здобувачі освіти до 21 вересня навчатимуться дистанційно. Це затверджено відповідним наказом від 21.08.2020 року.

Що це означає?

1. Навчальний процес. Усі види занять для здобувачів освіти денної та заочної форми навчання відбуватимуться дистанційно до 21 вересня (як відбуватиметься навчання потім, залежатиме від епідеміологічної ситуації).

Відповідальність за організацію дистанційного навчання покладено на деканів факультетів, директорів інститутів.

2. Початок навчання та поселення у гуртожитки. До 5 вересня має бути затверджений порядок оформлення документів, бронювання місць поселення у гуртожитки та початку навчання. Заняття для бакалаврів і магістрів першого року навчання почнуться 21 вересня.

За це відповідають перший проректор Юрій Якименко, проректор з навчальної роботи Анатолій Мельниченко, проректорка з навчально-виховної роботи Наталія Семінська та директор студмістечка Олександр Іщенко.

3. Бібліотека. Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка надаватиме послуги з повернення та видачі книжок (за попереднім замовленням) та підписання обхідних листів. Усе інше, зокрема доступ до баз даних інформаційних ресурсів, – у дистанційному режимі.

Відповідальна – директорка НТБ Оксана Бруй.

Згідно з наказом його умови можуть переглядатись і змінюватись один раз на місяць не менш ніж за 10 днів до набуття чинності цих змін.

Професійне стажування бакалаврів – липень 2020

На запрошення  ДП «Ензим Біотех» (м. Ладижин, Вінницької обл.), з яким кафедра промислової біотехнології співпрацює понад 20 років, декілька випускників-бакалаврів отримали можливість впродовж 10 днів пройти стажування на підприємстві. За цей час стажери змогли ближче познайомитися з промисловими умовами виробництва препаратів мікробного синтезу, побачити в роботі ферментери та інокулятори, а також обладнання для виділення та сушки продуктів.

Широкий асортимент продукції – від препаратів  для сільського господарства до лікарських засобів  (https://enzim-agro.com , http://www.pharma.enzim.biz) – обумовлює необхідність роботи на підприємстві науково-дослідної лабораторії і лабораторії поточного контролю, де також змогли попрактикуватися бакалаври. 

Цікаво було побачити виробництво продуктів, які тільки-но розроблялися студентами у дипломних проектах, а також пересвідчитися у важливості  таких специфічних біотехнологічних умов виробництва як «асептика», «чисті приміщення» і значенні системи забезпечення якості продукції ISO. 

Кафедра дуже вдячна ДП «Ензим Біотех» за стажування своїх студентів, що надало їм цінний фаховий досвід, незабутні враження та сприятиме подальшій їх професійній орієнтації! 

Конференція “БІОТЕХНОЛОГІЯ XXІ СТОЛІТТЯ”

В 2020 році конференцію “БІОТЕХНОЛОГІЯ XXІ СТОЛІТТЯ” на факультеті біотехнології і біотехніки  було проведено за заочною формою участі у зв’язку із пандемією COVID-19.
З матеріалами конференції можна ознайомитись за посиланням: https://bit.ly/3ckgBIc

Дистанційне навчання на кафедрі

 На час оголошеного в Україні карантину, відповідно до наказу по університету № 7/60 від 17.03.2020 року, на кафедрі організовано проведення навчання у дистанційному режимі. Для студентів запропоновано використовувати електронний Кампус https://ecampus.kpi.ua/ з наявними методичними матеріалами для відповідних дисциплін, а також дистанційні платформи з наданим доступом.  Зв’язок з між викладачами та студентами підтримується за допомогою листування електронною поштою, через Telegram, Viber та іншими засобами зв’язку при виконанні та перевірці робіт. 

Частина лекцій та лабораторних  робіт проводяться в онлайн – режимі за допомогою платформи Zoom. Так, наприклад,  працюють студенти першого курсу на лекціях доцента Богдан Т.З. в курсі «Анатомія та фізіологія рослин».

 

      А моніторинг проміжних знань студентів з курсу здійснюється шляхом проведення тестів та опитувань з використанням інструментів Google (асистент Сироїд О. О.,).

.

Інструменти Google для проведення контрольних заходів також активно використовують викладачі фахових дисциплін кафедри – доц. Клечак І.Р., ст. викладач Ліновицька В.М.  

Онлайн-курси освітньої платформи Coursera, рекомендованої до використання в університеті, активно застосовуються для здійснення дистанційного навчання у ряді інших дисциплін кафедри:

       – студенти 3 курсу отримали можливість пройти англомовний дистанційний курс «Industrial Biotechnology» для зарахування при вивченні кредитного модулю «Загальна біотехнологія-2. Промислове виробництво біотехнологічної продукції», а деякі вже отримали найвищі результати тестування на цій платформі ;

– студенти 5 курсу мають змогу зарахувати окремі види занять з дисципліни «Біотехнологія антибіотиків» (доценти Орябінська Л.Б., Поліщук В.Ю.) після проходження курсу «Antimicrobial resistance – theory and methods», а деякі студенти вже отримали сертифікати про його успішне завершення ;

– студенти 1 курсу також активно залучилися до цієї дистанційної платформи та мають змогу зарахувати частину занять у дисципліні «Анатомія та фізіологія рослин». 

Для студентів 4 курсу, згідно Розпорядження по КПІ № 5/73 від 27.03.2020 р., організовано проведення переддипломної практики у квітні-травні у дистанційному режимі на базі кафедри. Для цього розроблені методичні рекомендації та рейтингова система оцінювання результатів виконання програми практики студентами за дистанційною формою, якими доповнено робочу програму. 

Стажування докторанта Євразійського національного університету ім. Л.Н. Гумільова

В рамках Договору про партнерство на кафедрі з 25 лютого 2020р. проходила наукове стажування докторант 2 курсу кафедри «Загальної біології та геноміки» Євразійського національного університету ім. Л.Н. Гумільова (Казахстан) Аманбаева Улбіке Ібраєвна.
Протягом декількох тижнів докторант знайомилася з основними науковими напрямками кафедри, брала участь в роботі лабораторії, а також проводила окремі експерименти за  тематикою своєї роботи (вплив стресу на розвиток вірусної інфекції в рослинах) на базі Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка та Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, з якими кафедра співпрацює.
За час стажування Улбіке Аманбаєва знайомилася з нашим університетом і працювала з літературою в Науково-технічній бібліотеці ім. Г.І. Денисенко, а також побувала з співробітниками кафедри на екскурсіях по основним пам’яткам Києва.
Бажаємо Улбіке Аманбаєвій успіхів і будемо раді продовженню нашої співпраці!

Конкурс на програму FULBRIGHT (післядипломна освіта у США)

Шановні студенти!
Є можливість взяти участь в конкурсі на програму FULBRIGHT (післядипломна освіта у США).
Післядипломна освіта в США  є поєднанням  навчання з індивідуальною дослідницькою працею. Система цього рівня освіти передбачає широкий спектр можливостей: здобуття магістерського ступеня ; навчання за  суміжною спеціальністю; підготовка  до кваліфікаційних іспитів і вступу до аспірантури .
Вимоги до кандидатів:
 –  українське громадянство та  проживати в Україні;
  –  володіти англійською мовою на рівні достатньому  для професійного спілкування  англомовному академічному середовищі;
 –  мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії (у серпні 2021 р.);
– повернутись в Україну на 2 роки після (завершення терміну / гранту відповідно до вимог візи  J-I, яку отримують  учасники програм обміну.
Деталі за посиланням!
Дедлайн : 16 травня!
Older posts