ПІБ студента Назва дипломного проекту Керівник дипломного проекту
Навчальна група БТ-21
1. Алексейчук Леся Борисівна Технологія виробництва рекомбінантного інсуліну. Дільниця біосинтезу. Проф. каф. пром. біотехнології, д.б.н. Горчаков В.Ю.
2. Бердов Олександр Олександрович Технологія виробництва рекомбінантного інсуліну. Дільниця очистки цільового продукту. Проф. каф. пром. біотехнології, д.б.н. Горчаков В.Ю.
3. Болячевець Олена Олександрівна Технологія виробництва імуноферментної тест-системи для визначення  антитіл до Treponema pallidum. Дільниця біосинтезу. Проф. каф. пром. біотехнології, д.ф.-м.н., проф. Литвинов Г.С.
4. Васильєва Альона Денисівна Технологія виробництва імуноферментної тест-системи для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С. Дільниця підготовки посівного матеріалу. Проф. каф. пром. біотехнології, д.ф.-м.н., проф. Литвинов Г.С.
5. Грабчук Світлана Миколаївна Технологія виробництва протеїнази. Дільниця біосинтезу продукту. Доц. каф. пром. біотехнології, к.б.н., доц. Жолнер Л.Г.
6. Д’якова Марія Олексіївна Технологія виробництва ландоміцину А. Дільниця біосинтезу продукту. В.о. зав. каф. пром. біотехнології, к.т.н., доц. Тодосійчук Т.С.
7. Зайченко Тетяна Олександрівна Технологія виробництва протеїнази. Дільниця підготовки посівного матеріалу. Доц. каф. пром. біотехнології, к.б.н., доц. Жолнер Л.Г.
8. Карпеко Катерина Миколаївна Технологія виробництва біомаси Trametes versicolor. Дільниця підготовки поживного середовища. Старш. викл.  каф. пром. біотехнології, к.т.н. Тітова Л.О.
9. Карпенко Вікторія Василівна Технологія виробництва лактобактерину. Дільниця біосинтезу. Доц. каф. пром. біотехнології, к.б.н., доц. Орябінська Л.Б.
10. Кожемякіна Олександра Володимирівна Технологія виробництва пробіотику з антиоксидантною активністю. Дільниця сушіння. Доц. каф. пром. біотехнології, к.б.н., доц. Орябінська Л.Б.
11. Краснокутська Світлана Андріївна Технологія виробництва дифтерійного анатоксину. Дільниця біосинтезу. Доц. каф. пром. біотехнології, к.б.н., доц. Орябінська Л.Б.
12. Літаш Анна Станіславівна Технологія виробництва туберкульозної вакцини БЦЖ. Дільниця біосинтезу. Доц. каф. пром. біотехнології, к.б.н., доц. Орябінська Л.Б.
13. Малишко Анастасія Володимирівна Технологія виробництва протеїнази. Дільниця сушіння продукту. Доц. каф. пром. біотехнології, к.б.н., доц. Жолнер Л.Г.
14. Мінакова Єлизавета Геннадіївна Технологія виробництва рекомбінантного білка gp 41 ВІЛ-1. Дільниця підготовки посівного матеріалу. Старш. викл. каф. пром. Біотехнології Ліновицька В.М.
15. Нєчаєва Яна Олегівна Технологія виробництва рекомбінантного білка HBcore вірусу гепатиту В. Дільниця біосинтезу. Старш. викл. каф. пром. Біотехнології Ліновицька В.М.
16. Олефіренко Дарина Вікторівна Технологія виробництва біомаси Trametes versicolor. Дільниця біосинтезу. Старш. викл.  каф. пром. біотехнології, к.т.н. Тітова Л.О.
17. Письменна Марія Олександрівна Технологія виробництва імуноферментної тест-системи для виявлення антитіл до  Toxoplasma gondii. Дільниця біосинтезу химерного рекомбінантного білка. Проф. каф. пром. біотехнології, д.ф.-м.н., проф. Литвинов Г.С.
18. Полозюк Юлія Володимирівна Технологія виробництва рекомбінантного білка МОМР Chlamydia trachomatis. Дільниця підготовки посівного матеріалу. Старш. викл. каф. пром. Біотехнології Ліновицька В.М.
19. Поліщук Ірина Віталіївна Технологія виробництва імуноферментного набору для виявлення IgG-антитіл до Chlamydophila psittaci. Дільниця біосинтезу рекомбінантного білка-антигену. Доц. каф. пром. біотехнології, д.б.н., доц. Галкін О.Ю.
20. Пітроченко Інеса Миколаївна Технологія виробництва правцевого анатоксину. Дільниця біосинтезу Доц. каф. пром. біотехнології, д.б.н., доц. Галкін О.Ю.
21. Решетіло Іван Максимович Технологія виробництва ландоміцину А. Дільниця виділення продукту. В.о. зав. каф. пром. біотехнології, к.т.н., доц. Тодосійчук Т.С.
22. Сніхівська Маргарита Олександрівна Технологія виробництва субстанції авермектину. Дільниця підготовки посівного матеріалу. Старш. викл.  каф. пром. біотехнології, к.т.н. Тітова Л.О.
23. Трояновська Людмила Вікторівна Технологія виробництва субстанції колістину. Дільниця сушіння. Старш. викл.  каф. пром. біотехнології, к.т.н. Тітова Л.О.
24. Тураєва Галина Рустамівна Технологія виробництва лакази. Дільниця біосинтезу. Доц. каф. пром. біотехнології, к.т.н., доц. Клечак І.Р.
25. Чабаненко Ольга Ігорівна Технологія виробництва правцевого анатоксину. Дільниця стерилізуючої фільтрації. Доц. каф. пром. біотехнології, д.б.н., доц. Галкін О.Ю.