ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

за спеціальністю 8.05140101 – промислова біотехнологія,

студентів 2 курсу БТ-51м групи

на 2016/2017 навчальний рік