Нормативні освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

Розроблення стартап-проектів

Цикл професійної підготовки

Робота над магістерською дисертацією

Вибіркові освітні компоненти

Цикл професійної підготовки