Анотації звітів з переддипломної практики студентів 6 курсу, групи БТ-41с спеціальності 7.05140101 – промислова біотехнологія