АНОТАЦІЇ

звітів з переддипломної практики студентів 4 курсу, групи БТ-31

напряму підготовки 6.051401 – біотехнологія

Волочай Жанна Григорівна

Єрьоміна Анастасія Олексіївна

Могиленко Ірина Олегівна

Панченко Ольга Тарасівна

Потьомкіна Віра Олександрівна

Протас Тетяна Богданівна

Равлюк Анжеліка Василівна

Степанюк Богдан Леонідович

Столярчук Анастасія Олегівна

Сироїд Олена Олегівна

Терзі Артем Юрійович

Цвєтков Іван Вікторович