АНОТАЦІЇ
звітів з науково-дослідної практики студентів 2 курсу, групи БТ-41м
спеціальності 8.05140101 – промислова біотехнологія