Фарфоламеєва Діана Олегівна

посада: асистент кафедри промислової біотехнології та біофармації,

науковий ступінь: –

вчене звання: –

освіта: У 2020 році закінчила Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” та здобула ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю „Біотехнологія та біоінженерія”.

Контакти:

e-mail: farfolameieva.diana@lll.kpi.ua

Telegram: @xrizophilax

 Навчальна робота

Освітній рівень «бакалавр»:

  • «Біологія клітини» (лабораторні);
  • «Анатомія та фізіологія рослин» (лабораторні)

Методична робота

  • Секретар екзаменаційної комісії бакалаврів та магістрів

Наукова робота

Профіль ORCID: –https://orcid.org/0000-0002-2755-9811?lang=ru

Профіль Web of Science ResearcherID: –https://publons.com/researcher/K-5289-2017/

Профіль Google scholar:

Сферою наукових інтересів є:

Мікробіологічні препарати для сільського господарства на основі бактерій роду Pseudomonas,  вивчення дії антибіотичних сполук бактерій роду Pseudomonas.

Участь в наукових проєктах, темах, грантах тощо:

Є автором 1 статті та 5 тез. В тому числі:

  1. Ямборко, Н. А., Іутинська, Г. О., Дуган, О. М., & Фарфоломєєва, Д. О. (2020). Stenotrophomonas maltophilia ІМV в-7288 as the promising destructor of hexachlorocyclohexane isomers complex at aerobic conditions. Microbiology&Biotechnology, (2 (49)), 24-32.
  2. Фарфоламеєва Д.О., Ямборко Н.А., Дуган О.М. Перспективи застосування мікробної та фіторемедіації в мовах високого рівня забруднення «Біотехнологія ХХІ століття»: мат. ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 20 травня 2020)– Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2020. – 186 с.
  3. Дуган О.М. Ямборко Н.А., Фарфоламеєва Д.О., Сезонна стабільність деструкційних властивостей у Stenotrophomonas Maltophilia imvb-7288 «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (Київ, 19 квітня 2019) – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 165 с.
  4. Фарфоламеєва Д.О. , Копич В.О. , Проніна О.В. , Моргун Б.В. Дослідження послідовностей мікросателітної днк Дріжджів, за допомогою мультиплексної ПЛР як Сучасний метод диференціації штамів «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції (Київ, 20 квітня 2018) – Київ: ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2018. – 160 с.
  5. Фарфоламеєва Д.О. Методи попередньої обробки синтетичних полімерів перед біодеградацією «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 21 квітня 2017) – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 188 с.
  6. Фарфоламеєва Д.О. Штам Pseudomonas sp. 2303 – інгібітор фітопатогенів і стимулятор росту рослин//Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: міжн. I наук.-практ. інтернет-конф. (Харків, 25 бер. 2021 р.) Харків 2021 р. с. 328